start

Vårstavi – Poul Bjerres hem

Den som för första gången kommer till Vårstavi kan inte undgå att charmas av ställets utpräglade avskildhet och privata karaktär. Den mörka stenmuren och den slutna fasaden mot yttervärlden talar sitt tydliga språk - den som bor här söker vila och avkoppling och vill söka en plats för stillhet och egna tankar. Desto mer påfallande blir kontrasten när man möter huset från sjösidan. Här öppnar sig hela fasaden mot ljuset från sjön. Huset är i sin helhet ritat av den person som bodde här större delen av sitt liv själsläkaren, konstnären och författaren Poul Bjerre. Varje detalj i huset är personlig och har ofta kommit till som ett resultat av dess skapares egen historia. Salongen mot sjön är skapad efter en dröm som Poul Bjerres hustru hade som barn och som alltid hade gett henne en enastående känsla av lycka. Den öppna spisen i rummet innanför är ritad för att ta emot en gåva av Carl Milles, en crémaillère - en ställning av gjutjärn som franska bönder använde för att hänga soppgrytan på över den öppna elden.

I sin självbiografiska bok ” Räfst och rättarting ” säger Bjerre om Vårstavi:
”Ett hus skall vara som en dräkt, som är personlig i färg och snitt och som passar perfekt - varken för stor eller för liten. Det vill säga: dräkten måste vara så rymligt tilltagen att man kan växa i den. I arkitektur och möblering skall huset samla allt man funnit värdefullt och som blivit en kärt. Det skall vara levande symbol för allt som betytt livstillskott. Men det skall också kunna upptaga allt nytt som kommer till.” Den som lär känna Vårstavi känner också att Poul Bjerre på ett ovanligt sätt lyckats uppfylla den målsättningen.

- Vårstavi är i dag en levande miljö som årligen tar emot hundratals besökare som dels vill stifta bekantskap med Poul Bjerres hem dels delta i de många och skiftande aktiviteter som bedrivs av Stiftelsen Vårstavi och Poul Bjerre Sällskapet. Poul Bjerres hustru Gunhild (bilden till höger) var dotter till skalden Gunnar Wennerberg och Vårstavi rymmer även minnen av skalden liksom även av Gunhilds dotter författarinnan Amélie Posse. Poul Bjerres vänskap med Carl Milles har även satt spår. Störst intresse har här den stora Milles-skulpturen i parken ”Själsläkaren och patienten”.

I sin ungdom tillbringade Poul Bjerre ett antal månader tillsammans med Milles i Paris. Det var förmodligen under denna tid som Poul Bjerres intresse för skulptur grundlades. Bjerre var framför allt en skicklig porträttskulptör och på Vårstavi återfinns ett flertal av hans nära vänner förevigade i sten och brons. Av särskilt intresse är Bjerres uttrycksfulla porträtt av fadern Sören Bjerre som finns dels i granit i trädgården dels i form av en arbetsskiss i bronserad gips i Bjerres arbetsrum.

Biblioteket

På Vårstavi finns professor Bjerres privata bibliotek vilket innehåller ett betydande antal vetenskapliga verk samt en samling unika tidskrifter.
På Vårstavi finns även ett större antal konstverk som tillkommit i terapeutiskt syfte – så kallad ”Patientkonst”. Vilken kan visas vid särskild överenskommelse med Stiftelsens styrelse. Enligt Poul Bjerres testamente så har Stiftelsen Vårstavi ansvar att förvalta hans intellektuella kvarlåtenskap. Biblioteket är tillgängligt för forskare efter överenskommelse med styrelsen. Alla böcker finns registrerade i en digital förteckning.. Samtliga efterlämnade handlingar i form av brev och manuskript mm har av Stiftelsen överlämnats till Kungliga Biblioteket.

Materialet har på senare år sammanställts i en omfattande bibliografi. För ytterligare information kontakta stiftelsen.

Parken

Parken som ligger mellan Poul Bjerres hem och sjön köptes
från början av Poul Bjerre och var för honom en plats för vila och kontemplation. Centralt i parken har han också skapat en minnesplats för hans hustru Gunhild Bjerre som efter en längre tids sjukdom lämnade honom 1925 . En plats som han besökte dagligen så länge han levde.

I parken står Poul Bjerres största skulpturala verk ” Livsbägaren” föreställande en naken yngling som lyfter en bägare mot himlen. Följer man strandpromenaden genom parken till den längst bort belägna udden finner man en bronsskulptur av Carl Milles ” Läkaren och patienten” som är ett porträtt av Poul Bjerre som symboliskt håller sina läkande händer vid ett anonymt kvinnohuvud.
Parken såldes efter Poul Bjerres bortgång till Botkyrka kommun men dess nära anslutning till själva Vårstavi gör den till en naturlig fortsättning på trädgården. Då parken numera är i allmän ägo är den öppen för besökare dock bara via Vårstavis huvudentré.

Vid promenadvägarna i parken har stiftelsen
ställt ut bänkar på ett flertal platser.