start

Stipendium

Attachments:
Download this file (Ansökan_Varstavi_2016.docx)Ansökningsformulär 2016[ ]19 kB

Stiftelsen Vårstavi

– utlyser årligen stipendium för psykoterapeutisk forskning

Poul Bjerre (1876 - 1964) verkade för psykoterapi i vid mening. Hans kvarlåtenskap gavs formen av en stiftelse. Stiftelsen delar, då ekonomiska förutsättningar föreligger, ut ett stipendium om 100 000 kr. För närvarande medger ekonomin ingen utdelning.

Stiftelsens ändamål, enligt Poul Bjerre

”Befordra vetenskaplig forskning inom psykoterapins område och dess praktiska tillämpning ävensom att verka för därvid framkommande arbetens spridning samt att förvalta de medel, som för detta ändamål ställs till dess förfogande ”

Tänkbar mottagare har formell grundutbildning i psykoterapi, psykologi eller psykiatri, med en adekvat forskarutbildning. Ansökan om stipendium valideras av en oberoende sakkunnig nomineringskommitté, utsedd av Stiftelsen Vårstavi styrelse, med olika geografisk tillhörighet.

Kriterierna för bedömning är:

  • Frågeställning och metodik
  • Sökandes kompetens
  • Samhällsrelevans

Ett projekt avslutas med att stipendiaten avger en utförlig redovisning, så väl muntlig som skriftlig. Den muntliga redovisningen sker vid sammankomst på Stiftelsen Vårstavi, där stiftelsens medlemmar och allmänhet inbjuds att deltaga. Datum för publikt seminarium annonseras under rubriken nyheter på denna hemsida.

Ansökningsformulär kan hämtas från Stiftelsen Vårstavis hemsida

Ansökan skrivs med Times New Roman, 12 pkt, enkelt radavstånd. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Använd ansökningsformulär för ansökan. Ansökningshandlingar med eventuella bilagor skickas i 1 original och 5 exemplar till Vårstavi stiftelse, Box 128, 146 22 TULLINGE.