start

Stipendiat 2008

 

2008 Göran Ryden - Mentalisering vid borderlinestörningar


Göran Rydén,
överläkare, leg psykoterapeut,

Mentalisering - Konsten att reflektera över känslor, tankar och intentioner.

Genom att träna mentalisering kan psykiskt sjuka bli friskare, enligt psykoterapeuten Göran Rydén

Mentalisering handlar om att göra egna och andras handlingar begripliga utifrån bakomliggande mentala avsikter som önskningar, känslor och föreställningar. Mentalisering handlar om att ge erkännande åt det som finns i sinnet.

Läs mer...

Stipendiat 2007

 

2007 Jan Bergström - Internetpsykiatri


Jan Bergström,
Doktorand, leg psykolog

Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid depression och paniksyndrom

Depression och paniksyndrom är vanliga orsaker till psykisk ohälsa. En person av fem drabbas någon gång i livet av depression och paniksyndrom är den elfte vanligaste orsaken till ohälsa i åldrarna 15-44 år. Den goda effekten av kognitiv beteendeterapi, KBT, som behandling är välbelagt i båda fallen. Alltfler blir även de studier som visar på samma goda resultat av KBT-behandling förmedlad via Internet.

Läs mer...