start

Konstnären, diktaren & författaren

I sin ungdom tillbringade Poul Bjerre ett antal månader tillsammans med Carl Milles i Paris.

Bjerre var även själv konstnärligt begåvad och fick genom sin vänskap med Carl Milles redan i unga år intresse för skulptur. Denna verksamhet som skulptör skulle betyda mycket för honom.

Bjerre var framför allt en skicklig porträttskulptör. På Vårstavi återfinns ett flertal av hans nära vänner förevigade i sten och brons. Av särskilt intresse är Bjerres uttrycksfulla porträtt av fadern Sören Bjerre som finns dels i granit i trädgården dels i form av en arbetsskiss i bronserad gips i Bjerres arbetsrum. På Vårstavi återfinns ett flertal porträttbyster som vittnar om såväl hans betydande konstnärliga handlag som om hans förmåga att ge uttryck för modellens personlighet. I det följande återfinns ett antal exempel på dessa porträtt liksom även exempel på Bjerres symboliska skulpturkonst.

Bjerre deltog endast en gång i en offentlig konstutställning då han 1934 representerade Sverige på utställningen ”Fire nordiske kunstnärer” i Köpenhamn, tillsammans med den danske målaren Scavenius, den norske skulptören Utsond samt den finska målaren Rissanen. Trots att Bjerres verk fick ett positivt mottagande har han inte vidare velat ställa ut eftersom han inte hade något intresse av att avyttra sina verk.

Bjerre skrev även under större delen av sitt liv starkt personliga dikter.skulp 7 240

Så skriver Poul Bjerre:

”Din gärning skall vara en bön

Börja din dag med en fråga:
Om min livsväg
Skulle sluta innan natten bryter in
Vad ville jag då helst
Ha nått genom denna nya dag

Sedan skall du göra dagen
Till en verksamhetens bön
Så att du kommer målet så nära som möjligt”

” Lär dig att välja
Det är inte en linje
Som skiljer det goda från det onda –
Det är ett hav"

Poul Bjerre var under hela sitt liv en flitig skribent

I sin ungdom publicerade han ett antal skönlitterära verk varav kan nämnas.
” Moribundus ” – som har uppfattats som ett inlägg i Doktor Glas fejden – samt ” Korset och livsbägaren ” och ” Rövarna på korset ”.

Bland Poul Bjerres många vetenskapliga skrifter kan vi nämna några utvalda titlar.

Samlade psykoterapeutiska skrifter i 8 band ex.

 • Bd nr3 Drömmarnas naturliga system. - beskriver hur den psykologiska läkeprocessen återspeglas drömmen under behandlingens gång samt Bjerres kontinuitetsanalys.
 • Bd nr 6 Äktenskapet omdaning,
 • Bd nr 8 Död och förnyelse - Ett filosofiskt präglat verk som av Bjerre själv ansågs som hans mest centrala verk. – först utgiven 1919 och senare i en utvidgad upplaga 1926 och 1942
 • Själsläkekonst, - 1914 – sex essäer om olika idéer och metoder inom själsläkekonsten
 • Hur själen läkes - Den psykosyntetiska läkekonstens grunder, 1923
 • En själsläkare ordinerar - 1950.- här sammanfattar Bjerre sina erfarenheter som själsläkare under 40 år med mer än 20 000 patienter.
 • Drömmens helande kraft – 1952 – nyutgåva av ” Drömmarnas naturliga system.

Av Bjerres övriga produktion må nämnas:

 • Det geniala vansinnet – En studie till Nietzsches minne, fr 1903
 • Fallet Karin - En experimentell studie av de s.k. spiritistiska knackningarna, 1905.
 • Krigsbetraktelser - 1915
 • Fredskongressen - Läsdrama i 3 akter 1916
 • Kreuger - Av många ansedd som det bästa som skrivits om Ivar Kreuger. 1932.
 • Räfst och rättarting- Självbiografiska brottstycken. 1945,
 • "Spökerier" - Som behandlar ämnet ur ett vidare perspektiv, 1947
 • Gestalter och gärningar - Elva personporträtt. 1948,
 • Våren i Argentina - Bjerre inbjöds som konsulterande specialist och skrev då denna reseberättelse. 1948.

Utöver dessa titlar har Bjerre publicerat ett stort antal artiklar i olika dagsaktuella ämnen i tidningar och tidskrifter. Hans omfattande produktion – inklusive manuskript till hans många föredrag – finns numera på KB. – För den som vill veta mer om Bjerres liv och verk rekommenderas John Landquists biografi om Poul Bjerre som finns att köpa genom Stiftelsen.