start

Claes-Einar Fallenius 1933 – 2017

Claes-Einar Fallenius, Täby har avlidit i en ålder av 84 år. Han efterlämnar maka Ingrid, barn och barnbarn.

Claes-Einar levde ett långt liv och våra vägar korsades i stiftelsen Vårstavi. Han var under större delen av vår bekantskap stiftelsens sekreterare, då jag var ömsom ordförande och vice ordförande. Att arbeta tillsammans i en ideell stiftelse gör att man kommer varandra nära och det finns många minnen från vår gemensamma resa. 

Stiftelsen Vårstavi förvaltar kvarlåtenskapen efter den kände läkaren, filosofen och fredsvännen Poul Bjerre, som själv kallade sig ”själsläkare”. Enligt Poul Bjerres testamente  ska stiftelsen förvalta egendomen Vårstavi i Botkyrka, stödja forskning inom psykoterapi och dess praktiska tillämpning.

Claes- Einar, som var släkt med Poul Bjerre, var den ende i vår styrelse som själv hade träffat Poul och kunde på så vis ge oss andra en ovärderlig bild av och insikt i personen bakom vårt uppdrag. Sådan information är viktig för att förstå Poul Bjerres läkargärning, hans idébygge och hans starka engagemang i sin tids frågor. Claes-Einar lämnar därför ett stort tomrum efter sig, som är svårt att återskapa. 

Claes -Einar visade i styrelsearbetet ett starkt intresse för Poul Bjerres idéer och omfattande produktion av böcker och skrifter. Inte sällan såg han kopplingar mellan nutid och dåtid. När dagens forskare bjöds in såg han ofta länkarna till Poul Bjerres tänkande. Det blev därför naturligt att Claes-Einar skrev förordet till den bok som stiftelsen gav ut, baserad på Poul Bjerres s.k. krönikeböcker, löpande anteckningar om sitt eget och andras liv.

Idag finns Poul Bjerres bibliotek intakt som det såg ut under hans levnad på Vårstavi. När samlingen digitaliserades för några år sedan, behölls den ordning som Poul Bjerre själv skapat. Biblioteket var ett av Claes-Einars främsta intressen och han funderade hela tiden över hur det skulle kunna utnyttjas bättre av dagens forskare.

En ideell stiftelse som Vårstavi, som ska leva på avkastning av sitt kapital har inte så lätt i lågräntetider. Claes-Einar var en pådrivande kraft för att hitta en långsiktigt hållbar lösning som medgav att arbetet i högre grad kunde ägnas åt det som var själva kärnan i Poul Bjerres testamente och inte åt löpande förvaltningsåtgärder.

Tack Claes-Einar för många år tillsammans i styrelsen och för en gedigen insats för Stiftelsen Vårstavi. Vi kommer att sakna Dig men hoppas kunna förvalta Ditt arv efter bästa förmåga.

Claes Ånstrand