start

Lars Hjeltman – minnesord

Som tidigare meddelats har Lars Hjeltman , mångårig ordförande för Stiftelsen Vårstavi, nyligen hastigt och oväntat avlidit efter en tids sjukdom.

Vi, hans kolleger i styrelsen, har i Lars förlorat inte bara en drivande och engagerad ordförande utan även en avhållen vän och kollega. 

Lars Hjeltmans insatser för Stiftelsen Vårstavi kan svårligen överskattas, såväl vad beträffar styrelsearbetets löpande verksamhet som vad gäller uppfyllandet av Stiftelsen Vårstavis ändamål i donatorn Poul Bjerres anda. Genom Lars stora engagemang såväl i uppgiften att främja stiftelsens vetenskapliga målsättning som i omsorgen om stiftelsens egendom har vi, hans kolleger i styrelsen, kunnat känna oss trygga i förvissningen om att stiftelsens verksamhet står på säker grund. 

Genom Lars Hjeltmans engagemang kan stiftelsen också nu se fram emot att inom en nära framtid kunna ge ut bildbiografi över Poul Bjerre baserad på Bjerres personliga dagböcker.

Lars hastiga bortgång är stor förlust för Stiftelsen Vårstavi – vi kommer länge att sakna hans fasta hand i styrelsens verksamhet. Inte mindre kommer vi att sakna hans vänfasta och generösa person.

Det år vårt mål att hedra hans minne genom att fortsätta att driva Stiftelsen Vårstavis verksamhet i hans anda.

Våra tankar är i dessa dagar hos Lars familj.

 

För Stiftelsen Vårstavi

Claes Ånstrand   Claes-Einar Fallenius