start

Stiftelsen Vårstavi

Vårstavi

En vackert belägen plats vid Malmsjön i Botkyrka, med en unik svensk och internationell historia . Här finns möjligheter att genomföra mindre möten i en lugn och harmonisk atmosfär. Året runt genomförs en rad varierande aktiviteter med vetenskapligt och kulturellt innehåll. Föredrag och seminarier med varierande innehåll, musikaliska program m.m.

Poul Bjerre var en under den första halvan av 1900-talet mycket känd personlighet. Han var privatpraktiserande psykiatriker, men kallade sig själv själsläkare. Han menade att han inte bara var läkare, utan såg till sina patienters behov i vidare mening. Han var även starkt samhällsengagerad, hade ett stort intresse för kultur, religion och filosofi. Han var dessutom en inte oäven skulptör. Poul Bjerre kom att verka, i ett för psykiatrin mycket viktigt utvecklingsskede Ofta i starkt spänningsförhållande till dåtidens medicinska elit. Han betonade läkeprocessen som det viktiga istället för sjukdomsbilden.

År 1950 bildades på Poul Bjerres initiativ Stiftelsen Vårstavi. Strax före sin bortgång donerade han hela sin kvarlåtenskap till Stiftelsen, inklusive den egenhändigt ritade bostaden på Vårstavi. Stiftelsen har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning inom psykoterapins område liksom dess praktiska tillämpning.


Claes-Einar Fallenius 1933 – 2017

Claes-Einar Fallenius, Täby har avlidit i en ålder av 84 år. Han efterlämnar maka Ingrid, barn och barnbarn.

Claes-Einar levde ett långt liv och våra vägar korsades i stiftelsen Vårstavi. Han var under större delen av vår bekantskap stiftelsens sekreterare, då jag var ömsom ordförande och vice ordförande. Att arbeta tillsammans i en ideell stiftelse gör att man kommer varandra nära och det finns många minnen från vår gemensamma resa. Ta del av minnesorden ->


Krönikeboken

Stiftelsen Vårstavi har givit ut en bok med titeln: Poul Bjerres egna ord om sitt eget och andras liv. Boken bygger på de tjugo pärmar, krönikeböcker, som förvarats förseglade på Kungliga biblioteket i 50 år. I dessa krönikeböcker har Poul Bjerre beskrivit sitt liv och sina gärningar samt hans upplevelser av personer i sin närhet. Krönikeböckerna är rikt illustrerade med fotografier och andra illustrationer som belyser texterna.

På uppdrag av styrelsen för stiftelsen Vårstavi har författaren Sten Ekman sammanställt dessa krönikeböcker till en bok på drygt 200 sidor. Boken kostar 200 kronor plus frakt/porto. Den kan beställas från: Sten Ekman Nybohovsgränd 12 117 63 Stockholm. sten.ekman@yahoo.se

Nyhetsbrev 2011-02-02

För Poul Bjerre Sällskapets medlemmar • Nr 4 2010

”Människan är en stormdriven ensling på de döda krafternas, på ödets ändlösa hav. Hon skymtar stundom kusten och hon drömmer om stillheten i en stuga, om värmen från den fladdrande härden, om det oberörda lyssnandet till stormen som drar förbi därute. Men hon kan ej närma sig kusten och landa; vågorna går för högt, hon är dömd att kastas omkring där ute. I hennes längtan efter stillheten finns Gud.

Men på samma gång ligger människan på stranden en högsommardag och ser skeppet för fulla segel styra ut mot oändligheten likt en sinnebild av strålande förhoppningar och förväntan utan gränser – jordbunden som hon är blir hon liggande där hon ligger. Med sveda i hjärtat ser hon skeppet försvinna. Även i denna hennes längtan finnes Gud.

Man säger att ’Gud är kärleken’.  – Som de flesta människor blir besvikna i fråga om sin kärlekslycka blir de det även i sitt sökande efter Gud.

Vari ligger orsaken till detta?

Det kommer en stund i alla människors liv då de uppleva kärleken som det över allting lyftande, allt förnyande. De gripas då av hoppet att de alltid skall kunna leva upplyftade över vardagens vedervärdigheter och ständigt få njuta lyckan att se förnyelsens glans över livet. De förstå ej och de vill ej förstå, att sådant livet en gång för alla är, måste det levas i vardagens detaljer och i den ideliga kampen med sig själv, med naturen och med världen. Vi får skatta oss lyckliga om vi under vandringen får känna kärleken som en varm underström under lidandet och som ett genljud av något fjärran, som äger förnyelsens kraft och som stundom går som en våg genom hjärtat.

Det förhåller sig med gudsmedvetandet på samma sätt som med den personliga kärlekslyckan. Man vill ej böja sig för det faktum att det just tillhör Guds väsen att vara det fjärran aningsfulla, det osägbara, hjärtats stillhet som vi väl kan uppleva men ej analysera med våra tankar. Det är trotset mot detta tillvarons grundfaktum, som bygger de mest oöverkomliga murarna mellan oss och det högsta.
När våra ögon öppnats trotsa vi ej mer: vi tar emot. Och vi strävar att inställa oss så till livet att vi får tillfälle ta emot det högsta av allt det åtrådda så ymnigt som möjligt.”

Detta avsnitt ur kapitlet om Rilkes gudsvision i Poul Bjerres bok Vår tro och vår förankring (Medéns 1942, sid.142f) läste Barbro Olsson som inledning vid adventskaffet på Vårstavi den 4 december. I trädgården och parken utanför Vårstavi låg snön så djup och orörd på marken och på trädens grenar. Den tidiga solnedgången färgade himlen röd över Malmsjön.

Vi bjöd på en vacker och stämningsfull underhållning. 9-åriga Malin tände de två adventsljusen och sjöng för oss. Hennes mormor, Berit Wahlgren, läste ett par fina julberättelser av Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren. Så ackompanjerade hon också sin man, Reije, som sjöng klassiska julsånger solo. Hon ackompanjerade också alla i härliga julsånger.  

Det blev en fin upplevelse. Som avslutning samlades de tjugotal deltagarna kring borden i salongen, brasrummet och Signhildrummet för kaffe, te, gott bröd och trevliga samtal.
Den 20 november hade vi tillfälle att lyssna till Moa Matthis’ fascinerande Augustnominerade berättelse om Maria Eleonora, drottning Kristinas mamma, ”Drottningen som sa nej”.

Styrelsen

Den 6 december meddelade tyvärr Sällskapets ordförande, Lars Hjeltman, att han avgår med omedelbar verkan. Bakgrunden är oenighet rörande att styrelsen beslutat adjungera Björn Sahlin till sig, för att på så sätt få tillgång till dennes stora, omfattande och djupgående kunskap om Poul Bjerres liv och verk. I den uppkomna situationen leder vice ordförande Barbro Olsson styrelsens arbete fram till årsmötet den 12 mars 2011.

Omkring årsskiftet varje år brukar vi skicka ut en årsbok till samtliga medlemmar. Då Sällskapets ekonomi är ansträngd har styrelsen beslutat, att vi i stället skall dela ut denna vid årsmötet. De som inte har möjlighet att närvara då får den vid senare tillfälle. Till dem som meddelar att de inte har möjlighet att komma till Vårstavi skickar vi den.

Vårens program 2011 ser ut som följer:

Lördagen den 29 januari kl 13.30 kommer Folke Larsson att hålla ett föredrag om ”Värderingar och livsstil i ett samhälle med ekologisk balans”. Folke är civilingenjör och har arbetat på Naturvårdsverkets energienhet.

Lördagen den 12 mars kl 13.30 äger Poul Bjerre Sällskapets årsmöte rum. Det blir underhållning, och 2010 års årsbok delas ut. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt vill vara med!

Lördagen den 2 april kl 13.30 kommer psykologen och symboldramaterapeuten Majlis Lundström att tala under rubriken Själens teater på livets scen, mot bakgrund av sin bok Det icke verbalt sagda.

Lördagen den 14 maj kl 13.30 kommer romanförfattaren Inger Edelfeldt att tala utifrån sin bok Hur jag lärde mig älska mina värsta känslor.

Samtliga arrangemang äger rum på Vårstavi. Efter resp. program serveras kaffe/te med tilltugg. Föredrag och kaffe kostar 80 kr för medlemmar och 100 kr för icke medlemmar

Vissa söndagar under maj-juni och augusti-september kommer visningar och servering att anordnas. Dagar och tider kommer i Nyhetsbrev under våren.