start

Nyhetsbrev 2010-06-08

Stiftelsen Vårstavi och Poul Bjerre Sällskapet inbjuder till idéseminarium
Lördag den 12 juni kl. 13.00 – 16.00 på temat FINNS ONDSKAN?

Plats Vårstavi
Ganska ofta kan vi i tidningar och på TV ta del av nyheter om brott där det skett otäcka övergrepp på barn och vuxna, för att inte tala om alla övergrepp som sker vid krig och krigsliknande konflikter.
I samband med detta ställer vi oss frågan om det finns en ondska eller om det kan finnas andra förklaringar.

Sällan är det någon som försöker besvara denna fråga och mot bakgrund härav kommer vårt seminarium att kretsa kring begreppet ONDSKA. Läs hela inbjudan här -->>

Medverkande är
Clara Gumpert
Medicine doktor, barnpsykiatriker och chef för sektionen för rättspsykiatriska forskningsavdelningen på Karolinska Institutet
Lars Åke Lundberg
Präst, psykoterapeut och andlig vägledare på behandlingshem för missbrukare