start

Nyhetsbrev 2010-05-06

PsykoterapiMässan 6-8 maj, 2010!

Stiftelsen Vårstavi och Poul Bjerre Sällskapet deltar med egen monter under mässan.

PsykoterapiMässan 2010 ger en unik möjlighet till överblick av vad som är aktuellt inom hela det psykoterapeutiska fältet. Här möts ledande representanter från olika teoretisk bakgrund, inriktning och
specialitet. Här presenteras nya forskningsrön, här förs de aktuella debatterna och här ges utrymme
för informella möten.

6–8 maj, City Conference Centre, Norra Latin, Stockholm