start

Stiftelsen Vårstavi

Vårstavi

En vackert belägen plats vid Malmsjön i Botkyrka, med en unik svensk och internationell historia . Här finns möjligheter att genomföra mindre möten i en lugn och harmonisk atmosfär. Året runt genomförs en rad varierande aktiviteter med vetenskapligt och kulturellt innehåll. Föredrag och seminarier med varierande innehåll, musikaliska program m.m.

Poul Bjerre var en under den första halvan av 1900-talet mycket känd personlighet. Han var privatpraktiserande psykiatriker, men kallade sig själv själsläkare. Han menade att han inte bara var läkare, utan såg till sina patienters behov i vidare mening. Han var även starkt samhällsengagerad, hade ett stort intresse för kultur, religion och filosofi. Han var dessutom en inte oäven skulptör. Poul Bjerre kom att verka, i ett för psykiatrin mycket viktigt utvecklingsskede Ofta i starkt spänningsförhållande till dåtidens medicinska elit. Han betonade läkeprocessen som det viktiga istället för sjukdomsbilden.

År 1950 bildades på Poul Bjerres initiativ Stiftelsen Vårstavi. Strax före sin bortgång donerade han hela sin kvarlåtenskap till Stiftelsen, inklusive den egenhändigt ritade bostaden på Vårstavi. Stiftelsen har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning inom psykoterapins område liksom dess praktiska tillämpning.


Claes-Einar Fallenius 1933 – 2017

Claes-Einar Fallenius, Täby har avlidit i en ålder av 84 år. Han efterlämnar maka Ingrid, barn och barnbarn.

Claes-Einar levde ett långt liv och våra vägar korsades i stiftelsen Vårstavi. Han var under större delen av vår bekantskap stiftelsens sekreterare, då jag var ömsom ordförande och vice ordförande. Att arbeta tillsammans i en ideell stiftelse gör att man kommer varandra nära och det finns många minnen från vår gemensamma resa. Ta del av minnesorden ->


Krönikeboken

Stiftelsen Vårstavi har givit ut en bok med titeln: Poul Bjerres egna ord om sitt eget och andras liv. Boken bygger på de tjugo pärmar, krönikeböcker, som förvarats förseglade på Kungliga biblioteket i 50 år. I dessa krönikeböcker har Poul Bjerre beskrivit sitt liv och sina gärningar samt hans upplevelser av personer i sin närhet. Krönikeböckerna är rikt illustrerade med fotografier och andra illustrationer som belyser texterna.

På uppdrag av styrelsen för stiftelsen Vårstavi har författaren Sten Ekman sammanställt dessa krönikeböcker till en bok på drygt 200 sidor. Boken kostar 200 kronor plus frakt/porto. Den kan beställas från: Sten Ekman Nybohovsgränd 12 117 63 Stockholm. sten.ekman@yahoo.se

Nyhetsbrev 2010-10-27

Nyhetsbrev 2010-2

För Poul Bjerre Sällskapets medlemmar • Nr 2 2010

Det här Nyhetsbrevet inleder vi med några citat ur Poul Bjerres centrala psykoterapeutiska verk: Själsläkekonst och själavård, Bonniers 1935 (1) och Drömmarnas naturliga system, Bonniers 1933 (2), den senare nyutgiven på Proprius 2003 under rubriken Drömmarnas helande kraft.

”All psykisk behandling eftersträvar bundna krafters förlösning och individens utveckling till fristående personlighet ...” (1, sid.97)

”I symbolbildningen ha vi just att söka den av naturen givna vägen till psykosyntes och till psykisk läkning. Den är på det psykiska området detsamma som ’naturens läkekraft’ på det fysiska – det omedelbart givna, icke vidare analyserbara livsfaktum, på vars grundval vi ha att bygga läkekonsten.” (1, sid.166)

Läkekonstens uppgift är ”att undanröja hindren för den psykosyntetiska tendensens trädande i funktion.” (1, sid.171)

”Anknytande till naturförloppet kommer läkekonsten att bestå i ett omhändertagande, befordrande, stegrande av de framträdande möjligheterna /att/ steg för steg föra patienten fram mot assimilering och hälsa.”, (2, sid. 309)

Ovanstående bild, hämtad ur John Landquists bok Poul Bjerre – Själsläkaren och konstnären, (Stockholm, N&K 1964) sägs visa Poul Bjerre ”i typisk attityd under samtal med en patient”. (Foto Sakerle)

STYRELSEN

Utseende av kassör för föreningen är tyvärr fortfarande inte löst. Tills vidare sköter Lars Hjeltman förekommande utbetalningar och Ulla Sjöström håller medlemsregistret á-jour så gott sig göra låter.
Detta betyder att bokföringen f. n. ligger efter men vi hoppas vara i fas i månadsskiftet augusti-september.

VÅREN 2010

Programmet ”Tre behandlingsmodeller vid ångest”, som Sällskapet anordnade på ABF den 21 april, var mycket uppskattat och intressant. Marta Cullberg Weston inledde med att presentera det patientfall, som låg till grund för seminariet, och ledde detta. Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, Egil Linge, psykolog/psykoterapeut och en av dem som har introducerat kognitiv psykoterapi i Sverige, samt Bo Wikström, leg psykolog, leg psykoterapeut, Daseinanalytiker mm, belyste fallet utifrån de tre modellerna GIM, Guided Imadgery with Music, kognitiv psykoterapi och transpersonell psykoterapi, samt diskuterade sinsemellan och med auditoriet. Seminariet var välbesökt och engagerande.

Den 22 maj föreläste Marta Cullberg Weston på Vårstavi under rubriken "Lär känna dig själv på djupet. Möt ditt inre barn ". Det är också titeln på hennes bok, som kom ut i höstas. Vi har ett ”inre barn”, som bär på våra tidiga minnen från känslomässigt laddade situationer i vår barndom, och som man kan få hjälp att få direkt kontakt med.  Det inre barnet påverkar det vuxna livet – om vi ska förstå oss själva bättre behöver vi förstå mer om de tidiga årens bidrag till att vi blev den vi blev. Det blir som att öppna dörren till tidigare ordlösa föreställningar som har påverkat vårt liv, och det ger en möjlighet till reparation av barndomstrauman. Martha gav flera exempel på patienter hon arbetat med. Det var en vacker dag på Vårstavi, och föredraget, som var mycket välbesökt, var intresseväckande och uppskattat. 
F.ö. ska nämnas att Marta precis i dagarna kommer ut med en ny bok, ”Avund och konkurrens, känslor i vardagen”.

Öppet hus med kaffeservering och visning har hållits på Vårstavi fyra söndagar samt vid några tillfällen för speciella grupper på beställning. De har varit mycket trevliga. De som tagit emot besökarna har dels mött personer, som kommit för att de bor i närområdet och aldrig tagit sig för att komma dit och när de äntligen gjort det har de blivit glatt förtjusta, dels sådana som tagit sig dit från sta’n och t.ex. genom psykoterapimässan fått Vårstavi och Poul Bjerres teori rekommenderat för sig.

KOMMANDE PROGRAM

Radiopsykologen Malin Edlund kommer att hålla ett föredrag måndagen den 1 november. Det kommer att hållas på ABF vid Sveavägen i Stockholm. Hon kommer att utgå från sitt uppdrag på radion, de många olika frågeställningar hon möter och de etiska aspekterna på denna verksamhet, och hon vill gärna ha diskussion med åhörarna. 

Ett program om Sinnenas Trädgård planeras på Vårstavi antingen i början av hösten eller under våren 2011. Sinnenas trädgård, som finns bl.a. i närheten av Vasaparken i Stockholm, är liksom parken vid Vårstavi avsedd att ge ro och samling. Alla sinnen ska stimuleras, syn, hörsel, lukt, känsel och smak. Här finns vatten som porlar, växter med olika strukturer, former och färger, dofter av olika slag. Vi återkommer med närmare information.

Vi kommer också att beredas möjlighet att vara med på Stiftelsens stipendieutdelning i höst, datum  ej utsatt-

Adventskaffe

Lördagen den 4 december blir det traditionellt adventskaffe på Vårstavi med musik och recitation.

Till våren hoppas vi få besök av Jurgen Reeder, docent och psykoanalytiker, som skrivit boken: ”Det tystade samtalet. Om staten, psykiatrin och försöken att undanröja det psykoanalytiska inflytandet.”

Föredrag och kaffe på Vårstavi kostar 80 kr för medlemmar och 100 kr för icke medlemmar. Inträdet till föredraget på ABF är 50 kronor.  Föranmälan behövs inte.

Vägbeskrivning

Vårstavi, Nynäsvägen 4 i Vårsta ligger 250 m från Vårsta centrum i riktning mot Nynäshamn. Pendeltåg går alla dagar från Stockholm Central mot Södertälje. Stig av i Tumba och ta buss mot ”Bremora” (716, 717, 736). Stig av i Vårsta centrum. Gå ca 50 m i bussens färdriktning ner till rondellen, vik vänster mot Nynäshamn och gå 200 m fram till Vårstavi. Ca en timmes restid totalt från Stockholm. Bilburna kör väg 226 söderut från Tumba till Vårsta, vik till vänster i rondellen och sedan direkt höger ned på parkering i anslutning till Vårsta strandpark (skyltat ”P Vasastugan, Vårstavi”)

Sprid den här informationen till intresserade! Vi hoppas få se er vid dessa arrangemang! Vi tar också gärna emot förslag och idéer till program och aktiviteter.

Kontakt och förfrågningar

angående medlemskap, mm kan ställas till Ulla Sjöström, Gränsholmsbacken 9, 12744 Skärholmen, 08-7101241,Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Vi ser gärna att de av er som har e-post skickar den adressen hit, så kan vi enklare nå er med information. Alla synpunkter, tankar och förslag rörande vår verksamhet är också mycket välkomna!

Styrelsen önskar alla medlemmar och deras familjer och vänner en fortsatt skön sommar!

NYHETSBREVET

Ansvarig utgivare: Lars Hjeltman
Redaktör: Ulla Sjöström
Tryck: Botkyrka kommuntryckeri, 2010 
ISSN 1652-3644