start

Nyhetsbrev 2009-03-21

Lördag 090321, kl. 14.15, Vårstavi 

Föredrag av Mirjam Tapper som berättar om sin bok ”Den blonda besten hos Nietzsche – Lou Salomé”. Lou Salomé född 1861 i S:t Petersburg är en av de få kvinnor i sin generation som hade mod att leva på ett självbestämmande sätt och därför avsatte spår i historien. Att Lou Salomé haft en roll i Poul Bjerres liv är bekant. Hon har också haft betydelse för flera av sin samtids tänkare och kulturpersonligheter. Mirjam Tapper har i sin bok tecknat en bild av hur Nietzsches upplevelse med henne bl.a. avsatt spår i hans berömda bok ”Also sprach Zarathustra”. Mirjam Tapper skildrar också Salomés relationer till Rainer Maria Riike, Ellen Key och Poul Bjerre.