start

Nyhetsbrev 2009-04-25

Lördag 090425, kl. 13.15 - 16.00, Vårstavi

Föredrag av psykoanalytikern Majlis Winberg Salomonsson om psykoterapi med barn.

”Är psykoterapi bara för vuxna?”

Så rubricerar psykoanalytikern Majlis Winberg-Salomonsson sitt föredrag som hon håller 
på Vårstavi lördagen den 25 april 2009.

Majlis Winberg-Salomonsson är psykoanalytiker, specialiserad på barn och ungdom. 
Hon har skrivit boken ”Tonårstid – utveckling, problem och psykoterapeutisk behandling” 
med Björn Wrangsjö som medförfattare (Natur och Kultur 2006).

Majlis Winberg-Salomonsson har tidigare varit mångårigt verksam vid Ericastiftelsen 
(institut för forskning, utbildning och behandlig av barn med psykologiska svårigheter). 
Hon arbetar nu som handledare och lärare vid Psykologiska institutionen vid 
Stockholms Universitet. På europeisk nivå arbetar hon också med planering 
för en samordning av utbildningen för psykoterapeuter.

Sin föreläsning presenterar Majlis Winberg-Salomonsson så här:

”Det mänskliga psyket byggs under intensiva barn- och ungdomsår. Vad säger oss 
då det psykoterapeutiska arbetet med barn och unga och hur skiljer det sig 
från psykoterapi med vuxna?

Med utgångspunkt från kliniska vinjetter med såväl yngre barn som tonåringar 
kommer jag att belysa hur psyket tar form och individen utvecklar sin identitet.”