start

Nyhetsbrev 2011-02-02

För Poul Bjerre Sällskapets medlemmar • Nr 4 2010

”Människan är en stormdriven ensling på de döda krafternas, på ödets ändlösa hav. Hon skymtar stundom kusten och hon drömmer om stillheten i en stuga, om värmen från den fladdrande härden, om det oberörda lyssnandet till stormen som drar förbi därute. Men hon kan ej närma sig kusten och landa; vågorna går för högt, hon är dömd att kastas omkring där ute. I hennes längtan efter stillheten finns Gud.

Men på samma gång ligger människan på stranden en högsommardag och ser skeppet för fulla segel styra ut mot oändligheten likt en sinnebild av strålande förhoppningar och förväntan utan gränser – jordbunden som hon är blir hon liggande där hon ligger. Med sveda i hjärtat ser hon skeppet försvinna. Även i denna hennes längtan finnes Gud.

Läs mer...

Nyhetsbrev 2010-10-28

För Poul Bjerre Sällskapets medlemmar • Nr 3 2010

Dröm och lek.

I det förra nyhetsbrevet återgav vi några citat av Poul Bjerre. Ett av dessa löd: ”I symbolbildningen ha vi just att söka den av naturen givna vägen till psykosyntes och till psykisk läkning. Den är på det psykiska området detsamma som ’naturens läkekraft’ på det fysiska – det omedelbart givna, icke vidare analyserbara livsfaktum, på vars grundval vi ha att bygga läkekonsten.” 

Läs mer...

Nyhetsbrev 2010-10-27

Nyhetsbrev 2010-2

För Poul Bjerre Sällskapets medlemmar • Nr 2 2010

Det här Nyhetsbrevet inleder vi med några citat ur Poul Bjerres centrala psykoterapeutiska verk: Själsläkekonst och själavård, Bonniers 1935 (1) och Drömmarnas naturliga system, Bonniers 1933 (2), den senare nyutgiven på Proprius 2003 under rubriken Drömmarnas helande kraft.

”All psykisk behandling eftersträvar bundna krafters förlösning och individens utveckling till fristående personlighet ...” (1, sid.97)

”I symbolbildningen ha vi just att söka den av naturen givna vägen till psykosyntes och till psykisk läkning. Den är på det psykiska området detsamma som ’naturens läkekraft’ på det fysiska – det omedelbart givna, icke vidare analyserbara livsfaktum, på vars grundval vi ha att bygga läkekonsten.” (1, sid.166)

Läs mer...

Underkategorier