start

Stiftelsen Vårstavi

Vårstavi

En vackert belägen plats vid Malmsjön i Botkyrka, med en unik svensk och internationell historia . Här finns möjligheter att genomföra mindre möten i en lugn och harmonisk atmosfär. Året runt genomförs en rad varierande aktiviteter med vetenskapligt och kulturellt innehåll. Föredrag och seminarier med varierande innehåll, musikaliska program m.m.

Poul Bjerre var en under den första halvan av 1900-talet mycket känd personlighet. Han var privatpraktiserande psykiatriker, men kallade sig själv själsläkare. Han menade att han inte bara var läkare, utan såg till sina patienters behov i vidare mening. Han var även starkt samhällsengagerad, hade ett stort intresse för kultur, religion och filosofi. Han var dessutom en inte oäven skulptör. Poul Bjerre kom att verka, i ett för psykiatrin mycket viktigt utvecklingsskede Ofta i starkt spänningsförhållande till dåtidens medicinska elit. Han betonade läkeprocessen som det viktiga istället för sjukdomsbilden.

År 1950 bildades på Poul Bjerres initiativ Stiftelsen Vårstavi. Strax före sin bortgång donerade han hela sin kvarlåtenskap till Stiftelsen, inklusive den egenhändigt ritade bostaden på Vårstavi. Stiftelsen har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning inom psykoterapins område liksom dess praktiska tillämpning.


Claes-Einar Fallenius 1933 – 2017

Claes-Einar Fallenius, Täby har avlidit i en ålder av 84 år. Han efterlämnar maka Ingrid, barn och barnbarn.

Claes-Einar levde ett långt liv och våra vägar korsades i stiftelsen Vårstavi. Han var under större delen av vår bekantskap stiftelsens sekreterare, då jag var ömsom ordförande och vice ordförande. Att arbeta tillsammans i en ideell stiftelse gör att man kommer varandra nära och det finns många minnen från vår gemensamma resa. Ta del av minnesorden ->


Krönikeboken

Stiftelsen Vårstavi har givit ut en bok med titeln: Poul Bjerres egna ord om sitt eget och andras liv. Boken bygger på de tjugo pärmar, krönikeböcker, som förvarats förseglade på Kungliga biblioteket i 50 år. I dessa krönikeböcker har Poul Bjerre beskrivit sitt liv och sina gärningar samt hans upplevelser av personer i sin närhet. Krönikeböckerna är rikt illustrerade med fotografier och andra illustrationer som belyser texterna.

På uppdrag av styrelsen för stiftelsen Vårstavi har författaren Sten Ekman sammanställt dessa krönikeböcker till en bok på drygt 200 sidor. Boken kostar 200 kronor plus frakt/porto. Den kan beställas från: Sten Ekman Nybohovsgränd 12 117 63 Stockholm. sten.ekman@yahoo.se

Nyhetsbrev 2009-04-25

Lördag 090425, kl. 13.15 - 16.00, Vårstavi

Föredrag av psykoanalytikern Majlis Winberg Salomonsson om psykoterapi med barn.

”Är psykoterapi bara för vuxna?”

Så rubricerar psykoanalytikern Majlis Winberg-Salomonsson sitt föredrag som hon håller 
på Vårstavi lördagen den 25 april 2009.

Majlis Winberg-Salomonsson är psykoanalytiker, specialiserad på barn och ungdom. 
Hon har skrivit boken ”Tonårstid – utveckling, problem och psykoterapeutisk behandling” 
med Björn Wrangsjö som medförfattare (Natur och Kultur 2006).

Majlis Winberg-Salomonsson har tidigare varit mångårigt verksam vid Ericastiftelsen 
(institut för forskning, utbildning och behandlig av barn med psykologiska svårigheter). 
Hon arbetar nu som handledare och lärare vid Psykologiska institutionen vid 
Stockholms Universitet. På europeisk nivå arbetar hon också med planering 
för en samordning av utbildningen för psykoterapeuter.

Sin föreläsning presenterar Majlis Winberg-Salomonsson så här:

”Det mänskliga psyket byggs under intensiva barn- och ungdomsår. Vad säger oss 
då det psykoterapeutiska arbetet med barn och unga och hur skiljer det sig 
från psykoterapi med vuxna?

Med utgångspunkt från kliniska vinjetter med såväl yngre barn som tonåringar 
kommer jag att belysa hur psyket tar form och individen utvecklar sin identitet.”