start

Stiftelsen Vårstavi

Vårstavi

En vackert belägen plats vid Malmsjön i Botkyrka, med en unik svensk och internationell historia . Här finns möjligheter att genomföra mindre möten i en lugn och harmonisk atmosfär. Året runt genomförs en rad varierande aktiviteter med vetenskapligt och kulturellt innehåll. Föredrag och seminarier med varierande innehåll, musikaliska program m.m.

Poul Bjerre var en under den första halvan av 1900-talet mycket känd personlighet. Han var privatpraktiserande psykiatriker, men kallade sig själv själsläkare. Han menade att han inte bara var läkare, utan såg till sina patienters behov i vidare mening. Han var även starkt samhällsengagerad, hade ett stort intresse för kultur, religion och filosofi. Han var dessutom en inte oäven skulptör. Poul Bjerre kom att verka, i ett för psykiatrin mycket viktigt utvecklingsskede Ofta i starkt spänningsförhållande till dåtidens medicinska elit. Han betonade läkeprocessen som det viktiga istället för sjukdomsbilden.

År 1950 bildades på Poul Bjerres initiativ Stiftelsen Vårstavi. Strax före sin bortgång donerade han hela sin kvarlåtenskap till Stiftelsen, inklusive den egenhändigt ritade bostaden på Vårstavi. Stiftelsen har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning inom psykoterapins område liksom dess praktiska tillämpning.


Claes-Einar Fallenius 1933 – 2017

Claes-Einar Fallenius, Täby har avlidit i en ålder av 84 år. Han efterlämnar maka Ingrid, barn och barnbarn.

Claes-Einar levde ett långt liv och våra vägar korsades i stiftelsen Vårstavi. Han var under större delen av vår bekantskap stiftelsens sekreterare, då jag var ömsom ordförande och vice ordförande. Att arbeta tillsammans i en ideell stiftelse gör att man kommer varandra nära och det finns många minnen från vår gemensamma resa. Ta del av minnesorden ->


Krönikeboken

Stiftelsen Vårstavi har givit ut en bok med titeln: Poul Bjerres egna ord om sitt eget och andras liv. Boken bygger på de tjugo pärmar, krönikeböcker, som förvarats förseglade på Kungliga biblioteket i 50 år. I dessa krönikeböcker har Poul Bjerre beskrivit sitt liv och sina gärningar samt hans upplevelser av personer i sin närhet. Krönikeböckerna är rikt illustrerade med fotografier och andra illustrationer som belyser texterna.

På uppdrag av styrelsen för stiftelsen Vårstavi har författaren Sten Ekman sammanställt dessa krönikeböcker till en bok på drygt 200 sidor. Boken kostar 200 kronor plus frakt/porto. Den kan beställas från: Sten Ekman Nybohovsgränd 12 117 63 Stockholm. sten.ekman@yahoo.se

Nyhetsbrev 2009-05-14

 

Torsdag 090514, kl. 18.00 ABF Stockholm, Sveavägen 41
Föredrag av Poul Bjerre Sällskapets styrelseledamot Ulla Sjöström, docent, leg. psykolog
och leg. psykoterapeut, som talar om Poul Bjerre. Utförligare information kommer.
Denna föreläsning är ett samarbete mellan Poul Bjerre Sällskapet och ABF Stockholm.

Övriga föreläsningar sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Entré
Obligatorisk föranmälan via formuläret nedan eller direkt till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.,
Amälan kan även göras per telefon 08 530 254 49 (svarare), 08 530 263 70, 070 699 74 85

Välkommen

________________________________________________________________

Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 18.00
________________________________________________________________

FRÅN PSYKOANALYS
TILL PSYKOSYNTES

Poul Bjerres person och psykoterapeutiska förhållningssätt.
Ulla Sjöström, docent, psykoterapeut.

”All psykisk behandling eftersträvar bundna krafters förlösning och individens utveckling till fristående personlighet ...” skriver Poul Bjerre (1876-1964) i boken Själsläkekonst och själavård (Bonniers 1935 sid.97). 1911 introducerade han genom ett föredrag för Svenska Läkaresällskapet psykoanalysen i Sverige. Två år senare tog han avstånd från delar av Sigmund Freuds teorier. Gradvis utvecklade han sedan de teorier om det mänskliga psyket och det terapeutiska förhållningssätt, som han kom att kalla psykosyntes.

Bjerre hade en orubblig tilltro till att lösningen på en människas problem finns inom henne själv. Liksom kroppens läkningsförmåga gör att ett sår läker, är den ”psykosyntetiska tendensen” verksam för att lösa de psykiska problemen. Läkarens roll är att skapa förutsättningar för, undanröja hindren för och befrämja läkning och utveckling. Poul Bjerre var konstnär. Han såg det psykoterapeutiska arbetet som en konst. På amatörnivå skulpterade han – bilden ovan visar skulpturen ”Själsläkekonstens idé” (foto Gullers).

Under 1900-talets första decennier deltog han livligt i samhälls- och kulturdebatt. Han höll föredrag i fredsfrågan och var starkt engagerad i religionsdebatten. Mot det kristna korset, som han såg som uttryck för underkastelse, ställde han den höjda livsbägaren. I parken vid Vårstavi står hans skulptur ”Ynglingen med livsbägaren”. På Vårstavi i Grödinge söder om Stockholm levde han från 1915, och hit är knutna dels Stiftelsen Vårstavi, som bl.a. delar ut stipendier för psykoterapiforskning samt anordnar seminarier, dels Poul Bjerre Sällskapet, som anordnar föreläsningar och andra kulturella aktiviteter i Poul Bjerres anda samt visningar av huset och parken vid Vårstavi.
Poul Bjerre Sällskapet / ABF