start

Vårstavi

En vackert belägen plats vid Malmsjön i Botkyrka, med en unik svensk och internationell historia . Här finns möjligheter att genomföra mindre möten i en lugn och harmonisk atmosfär. Året runt genomförs en rad varierande aktiviteter med vetenskapligt och kulturellt innehåll. Föredrag och seminarier med varierande innehåll, musikaliska program m.m.

Poul Bjerre var en under den första halvan av 1900-talet mycket känd personlighet. Han var privatpraktiserande psykiatriker, men kallade sig själv själsläkare. Han menade att han inte bara var läkare, utan såg till sina patienters behov i vidare mening. Han var även starkt samhällsengagerad, hade ett stort intresse för kultur, religion och filosofi. Han var dessutom en inte oäven skulptör. Poul Bjerre kom att verka, i ett för psykiatrin mycket viktigt utvecklingsskede Ofta i starkt spänningsförhållande till dåtidens medicinska elit. Han betonade läkeprocessen som det viktiga istället för sjukdomsbilden.

År 1950 bildades på Poul Bjerres initiativ Stiftelsen Vårstavi. Strax före sin bortgång donerade han hela sin kvarlåtenskap till Stiftelsen, inklusive den egenhändigt ritade bostaden på Vårstavi. Stiftelsen har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning inom psykoterapins område liksom dess praktiska tillämpning.


Krönikeboken

Stiftelsen Vårstavi har givit ut en bok med titeln: Poul Bjerres egna ord om sitt eget och andras liv. Boken bygger på de tjugo pärmar, krönikeböcker, som förvarats förseglade på Kungliga biblioteket i 50 år. I dessa krönikeböcker har Poul Bjerre beskrivit sitt liv och sina gärningar samt hans upplevelser av personer i sin närhet. Krönikeböckerna är rikt illustrerade med fotografier och andra illustrationer som belyser texterna.

På uppdrag av styrelsen för stiftelsen Vårstavi har författaren Sten Ekman sammanställt dessa krönikeböcker till en bok på drygt 200 sidor. Boken kostar 200 kronor plus frakt/porto. Den kan beställas från: Sten Ekman Nybohovsgränd 12 117 63 Stockholm. sten.ekman@yahoo.se


Lars Hjeltman – minnesord

Som tidigare meddelats har Lars Hjeltman , mångårig ordförande för Stiftelsen Vårstavi, nyligen hastigt och oväntat avlidit efter en tids sjukdom.

Vi, hans kolleger i styrelsen, har i Lars förlorat inte bara en drivande och engagerad ordförande utan även en avhållen vän och kollega. 

Lars Hjeltmans insatser för Stiftelsen Vårstavi kan svårligen överskattas, såväl vad beträffar styrelsearbetets löpande verksamhet som vad gäller uppfyllandet av Stiftelsen Vårstavis ändamål i donatorn Poul Bjerres anda. Genom Lars stora engagemang såväl i uppgiften att främja stiftelsens vetenskapliga målsättning som i omsorgen om stiftelsens egendom har vi, hans kolleger i styrelsen, kunnat känna oss trygga i förvissningen om att stiftelsens verksamhet står på säker grund. 

Genom Lars Hjeltmans engagemang kan stiftelsen också nu se fram emot att inom en nära framtid kunna ge ut bildbiografi över Poul Bjerre baserad på Bjerres personliga dagböcker.

Lars hastiga bortgång är stor förlust för Stiftelsen Vårstavi – vi kommer länge att sakna hans fasta hand i styrelsens verksamhet. Inte mindre kommer vi att sakna hans vänfasta och generösa person.

Det år vårt mål att hedra hans minne genom att fortsätta att driva Stiftelsen Vårstavis verksamhet i hans anda.

Våra tankar är i dessa dagar hos Lars familj.

För Stiftelsen Vårstavi

Claes Ånstrand   Claes-Einar Fallenius